Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την νέα ενιαία δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Η νέα ενιαία δράση κρατικών ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, η KiNNO Consultants Ltd. προσφέρει Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η KiNNO Consultants Ltd παρέχει υπηρεσίες όπως Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας, Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πνευματικών Δικαιωμάτων, Πλάνο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Έρευνα Αγοράς, Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Μοντέλων, Εκπόνηση Πλάνων Διάχυσης και Δημοσιότητας κ.ά, για τομείς όπως, τουρισμός, ενέργεια, αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, υγεία, ΤΠΕ κ.ά.

Προθεσμία υποβολών: Τετάρτη 29 Μαΐου

Διαβάστε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο πλαίσιο της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση κάντε κλικ εδώ.

Funding Opportunities

Available funding opportunities:

ERC - Proof of Concept

Horizon2020 - SME Instrument

Innovation Highway®

For more information about deadlines visit the Calendar.

Featured Technology of the month

Lithium-ion Battery for low temperature applications

                      battery

InnoEnergy

InnoEnergy Support Sign 2019

European Space Agency

   esa logo

Certified by

www logo